PROFIL SPOLOČNOSTIAKTIVITYKONTAKT

 

DELTA Inkaso s.r.o.
Paulínska 24
917 01 Trnava

Telefón: +421 33 5341 821
e-mail: info@deltacons.eu

 

 

 
  

 

 Postaráme sa o Vaše pohľadávky!
efektívne · profesionálne · s individuálnym prístupom


Profil spoločnosti


DELTA Inkaso, spol. s r.o. vstúpila na trh obchodu s pohľadávkami v roku 1994. Svoje služby poskytuje spoločnosť hlavne klientom v Slovenskej republike a Českej republike. Vychádzame pritom z poznania právnych a ekonomických podmienok v tomto teritóriu. Jednou z nich je aj nutnosť hľadania spoľahlivého partnera nielen v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ale aj v oblasti služieb. Naša schopnosť poskytovať služby na vysokej profesionálnej úrovni je výsledkom hľadania inovačných riešení pre potreby našich partnerov.

Schopnosť rozpoznať potreby klienta v spojení s odbornými znalosťami našich pracovníkov sú predpoklady, ktoré nám umožňujú nachádzať optimálne riešenia. K tomu vytvárame pre odborníkov také vnútorné prostredie, ktoré dostatočne motivuje a rozvíja tých najtalentovanejších.

Krédom spoločnosti je, čo najefektívnejšie reagovať na potreby našich partnerov a spoločne realizovať napĺňanie ich cieľov.